THE CHOPPED COBB

$19.00

Avocado, egg, applewood bacon, gorgonzola, tomato, red onion, dijon vinaigrette

Additional Options
Chicken + $7.00Salmon + $12.00Steak + $11.00
Total: 19
Categories: ,

Description

Avocado, egg, applewood bacon, gorgonzola, tomato, red onion, sherry dijon vinaigrette

Call Now Button